Nieuwsafbeelding - klik om de volledige afbeelding te bekijken

De stadswallen

De eerste vermelding van Binche dateert uit de 12de eeuw onder de naam Bincium. De stad werd gesticht in 1120 onder het bewind van Yolanda van Geire, gravin van Henegouwen. Toen kwam Maria van Hongarije in de 16de eeuw en haar Triomfen van Binche. Tussen deze twee perioden en nog lange tijd daarna won de stad aan belang.

De stadswallen van Binche, een juweel van middeleeuwse militaire architectuur, zijn in hun geheel bewaard gebleven. Een eerste omwalling bestond al in de 12de eeuw en strekte zich uit van de huidige Grand Place tot het midden van de rue Notre Dame. De welvaart van de stad leidde tot een voortdurende toename van de bevolking, waardoor in de 13de eeuw een uitbreiding van de omwallingen noodzakelijk werd. De muren zullen meer dan 2 kilometer lang zijn, ondersteund worden door 30 torens en een oppervlakte van 22 hectare beslaan.

De rivier de Samme vormde de leidraad bij de ontwikkeling van de verschillende landbouwbedrijven die zich in de buitenwijk Saint-Paul vestigden. De rivier is nu omgelegd en omringt de stad niet meer. De Toren op de Rots (Tour sur Roc) domineert vanaf zijn volle hoogte, opgeworpen door een heuvel van aarde in de continuïteit van de stadswal.

Aan de kant van het park liggen de overblijfselen van de vroegere schuilplaats van de abdij van de Goede Hoop (abbaye de Bonne-Espérance), nu de kelders van de Bette genoemd. Dit monument, dat in 1955 werd geklasseerd, bestaat uit verschillende elementen uit verschillende periodes. In 1380 kwam het gebouw in handen van de monniken van de abdij van de Goede Hoop, die er een schuilplaats van maakten voor gebruik in tijden van oorlog en voor de opslag van proviand. Het is vervolgens in het bezit geweest van verschillende mensen die de oorspronkelijke staat ervan hebben geschonden, vooral in de 19de eeuw. De restauratie werd voltooid in 1994.